Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit jaarlijkse registratievergoeding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op 12 januari 2006.
Besluit van 23 september 1988, houdende vaststelling van de jaarlijkse registratievergoeding
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 20 mei 1988, nr. J. 4180, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 3, derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet ( Stb. 1985, 410);
De Raad van State gehoord (advies van 27 juli 1988, nr. W.11.88.0267);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 13 september 1988, nr. J. 88/8775, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
wet: Diergeneesmiddelenwet ( Stb. 1985, 410);
Bureau: het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen, Postbus 289, 6700 AG Wageningen.
1.
De in artikel 3, derde lid, van de wet bedoelde vergoeding bedraagt voor de duur van de registratie € 453,78 en is jaarlijks verschuldigd met ingang van de dertiende kalendermaand nadat de aanvraag tot registratie door het Bureau is ingeschreven.
2.
De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag dient binnen één maand na dagtekening van het verzoek om betaling door het Bureau op de daarbij aangegeven wijze te worden voldaan.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit jaarlijkse registratievergoeding.
2.
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
Het Oude Loo, 23 september 1988
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 1988
De Minister van Justitie,