Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit IV toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 2 oktober 2008, houdende toekenning van een vacatievergoeding en een vergoeding van reiskosten aan degene die aanwezig is bij vergaderingen van de Nederlandse Oestervereniging met het Productschap Vis in plaats van de Oesteradviescommissie (Besluit IV toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009)
De voorzitter van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 6 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009;
Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis;
1.
De leden of plaatsvervangende leden van of namens het bestuur van de Nederlandse Oestervereniging die aanwezig zijn bij vergaderingen met het Productschap Vis of één van zijn bestuursorganen, genieten per bijgewoonde vergadering:
a. een vacatievergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009;
b. een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009.
2.
De betaling van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit IV toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009”.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 oktober 2008 en vervalt van rechtswege met ingang van 1 januari 2010.
Rijswijk, 2 oktober 2008
voorzitter