Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit inwerkingtreding SER-besluit Fusiegedragsregels 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit inwerkingtreding SER-besluit Fusiegedragsregels 2000
De Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad,
gelet op de artikelen 34 en 35 van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 ter bescherming van de belangen van werknemers (SER-besluit Fusiegedragsregels 2000);
gelet op artikel III, eerste en tweede lid, van de Wet van 22 maart 2001 tot opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare biedingen op effecten (Stbl. 2001, 181 - 'Wet obe');
besluit:
Artikel 1
Het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 treedt in werking op 5 september 2001.
1.
Onverminderd het in artikel 1 bepaalde blijft het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975 in stand tot uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van de Wet. De Commissie voor Fusieaangelegenheden blijft tot dat tijdstip belast met het toezicht op gedragingen ter zake van openbare biedingen die ingevolge artikel III van de Wet obe niet vallen onder artikel 6a, eerste en derde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.
2.
Met het toezicht op andere fusiezaken dan de in het vorige lid van dit artikel genoemde, welke op de voet van het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975 vóór de datum van inwerkingtreding van het SER- besluit Fusiegedragsregels 2000 ter kennis van de Commissie zijn gebracht blijft de Commissie belast tot uiterlijk 5 maart 2002.
De alsdan nog niet afgesloten zaken worden per die datum ter afhandeling overgedragen aan het secretariaat van de raad of, voor zoveel nodig, aan de Geschillencommissie Fusiegedragsregels bedoeld in artikel 9 van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000.
Artikel 3
Dit Besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 3 september 2001
voorzitter