Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit inwerkingtreding registratieplicht Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Vis van 24 maart 2005, houdende de uitvoering van artikel 2, eerste lid onderdeel 4, van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000 door inwerkingtreding van de registratieplicht (gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 3 mei 2002, afl. 25, VIS 29 en laatstelijk gewijzigd bij Verordening II tot wijziging van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, welke nog niet is gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 2, eerste lid onderdeel 4, van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000,
artikel 93, tweede lid onderdeel a, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en
artikel 5 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, nr. 253);
Besluit:
Artikel 1
De registratieplicht, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onderdeel 4, van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, geldt met ingang van 1 april 2005 voor alle ondernemingen waarvoor het Productschap Vis is ingesteld op grond van artikel 3, tweede lid, van het Instellingsbesluit Productschap Vis.
Artikel 2
De schriftelijke opgave van de gegevens of wijzigingen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid onderdeel 4, van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000, geschiedt door gebruikmaking van het registratieformulier dat ter beschikking wordt gesteld door het Productschap Vis (op te vragen via Uitvoering Regelingen: www.pvis.nl, telefoonnummer 070 - 3 369 641 of ur@pvis.nl ) en moet worden verstuurd:
a. per post (antwoordnummer 10387, postcode 2280 WB te Rijswijk);
b. per fax (nummer 070 - 3 999 426); of
c. per e-mail (ur@pvis.nl ).
1.
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit inwerkingtreding registratieplicht Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2005.
Rijswijk, 24 maart 2005
voorzitter
secretaris