Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit introductie premiepensioeninstellingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 23 december 2010, houdende wijziging van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, ter nadere invulling van de eisen die worden gesteld op grond van de Wet introductie premiepensioeninstellingen (Besluit introductie premiepensioeninstellingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 14 juli 2010, nr. FM 2010-4842 M, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de artikelen 2:54h, derde lid, 2:121a, tweede lid, 3:9, derde lid, 3:10, tweede en derde lid, 3:17, tweede lid, 3:18, tweede en derde lid, 3:53, derde lid, 3:71, tweede lid, 3:267b, vijfde en zesde lid, en 4:71c, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht, de artikelen 33, tweede lid, 46, vijfde lid, 108a, tweede lid, 147, zesde lid, 151, zevende lid, 160, vierde lid, 179, eerste lid, en 203, vierde lid, van de Pensioenwet, de artikelen 42, tweede lid, 57, vijfde lid, 113a, tweede lid, 142, zesde lid, 146, zevende lid, 155, vierde lid, 174, eerste lid, en 197, vierde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikel 13, derde lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
De Raad van State gehoord (advies van 11 augustus 2010, nr. W06.10.0349/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 21 december 2010, nr. FM 2010-15838 U;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.]
Artikel II
[Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]
Artikel III
[Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]
Artikel IV
[Wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.]
Artikel V
[Wijzigt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen.]
Artikel VI
[Wijzigt het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000.]
Artikel VII
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel VIII
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit introductie premiepensioeninstellingen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 23 december 2010
De Minister van Financiën ,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de dertigste december 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie ,