Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit instelling Jos Brinkprijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 2 december 2008 tot instelling van de Jos Brink homo-emancipatieprijs (Besluit instelling Jos Brink homo-emancipatieprijs)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2008, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. WJZ/82760;
Gedaan in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Er is een regeringsprijs op het gebied van de homo-emancipatie, genaamd de Jos Brink homo-emancipatieprijs.
1.
De Jos Brink homo-emancipatieprijs kan eenmaal in de twee jaar worden toegekend aan een persoon, een groep of een instelling op grond van het leveren of hebben geleverd van een fundamentele bijdrage aan de verbetering van de positie van homoseksuelen in de samenleving.
2.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000 en een kunstobject.
1.
De toekenning van de Jos Brink homo-emancipatieprijs geschiedt door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nadat hij daarover het advies heeft ingewonnen van een door hem benoemde onafhankelijke jury.
2.
Hij kan daaromtrent nadere regels stellen.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Jos Brink homo-emancipatieprijs.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Kamers der Staten-Generaal, aan de Algemene Rekenkamer en aan de executeur-testamentair van wijlen Jos Brink.
Den Haag, 2 december 2008
De
Minister