Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Samenstelling
+ § 3. Taken
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Instelling Commissie Vakproeven Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Sociaal-Economische Raad van 15 december 1995 houdende de instelling van de Commissie Vakproeven Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf.
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 4, achtste lid, laatste volzin, en artikel 21, zevende lid, tweede volzin, en artikel 21, eerste lid, onderdeel b, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;
Gelet op de Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Gevolmachtigde Agent;
Gelet op de Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 1995;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. de raad: de Sociaal-Economische Raad;
b. de commissie: de Commissie Vakproeven Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf.
1.
Er is een Commissie Vakproeven Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf.
2.
De commissie telt zes leden. Voor elk lid kan een plaatsvervanger worden benoemd.
3.
De leden van de commissie worden benoemd door de raad.
4.
Het secretariaat van de commissie wordt vervuld door het secretariaat van de raad.
1.
De commissie neemt de vakproeven af die zijn voorzien in de Verordening Vakbekwaamheid Gevolmachtigde Agent en de Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 1995.
2.
Een vakproef wordt afgenomen door drie leden van de commissie.
3.
De commissie kan nadere regelen stellen met betrekking tot haar werkwijze.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1996.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Instelling Commissie Vakproeven Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf.
Den Haag, 15 december 1995
voorzitter
algemeen secretaris