Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt I

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 27 mei 2010 tot instelling van de Bedrijfscommissie Markt I
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 5 van de Instellingsverordening Bestuurskamer 2008;
Gehoord de naar het oordeel van de Bestuurskamer voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Er is een Bedrijfscommissie Markt I. Deze is ingesteld voor de ondernemingen in de marktsector waarin in hoofdzaak activiteiten worden uitgevoerd die gericht zijn op het produceren en leveren van commerciële producten en diensten. De ondernemingen die vallen binnen de werkingssfeer van de Bedrijfscommissie Markt II vallen niet onder de Bedrijfscommissie Markt I.
1.
De bedrijfscommissie bestaat uit 12 leden en 12 plaatsvervangende leden.
2.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers:
4 leden en 4 plaatsvervangende leden door de Vereniging VNO-NCW;
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.
b. organisaties van werknemers:
3 leden en 3 plaatsvervangende leden door de Federatie Nederlandse Vakbeweging;
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door het Christelijk Nationaal Vakverbond;
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en de Staatscourant.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2010.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt I.
Den Haag, 27 mei 2010
Voorzitter,
Secretaris,