Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Taken Inlichtingenbureau
Artikel 3. Gegevensverstrekking aan burgemeester en wethouders
Artikel 3a. Gegevensverstrekking door burgemeester en wethouders
Artikel 4. Elektronische gegevensuitwisseling en voorzieningen
Artikel 5. Abonnementen
Artikel 6. Pre-abonnementen
Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
Artikel 8. Voorlichting
Artikel 9. Begroting, kwartaalverslagen, jaarplan, budget, jaarverslag, jaarrekening en accountantsverklaring
Artikel 10. Overgangsbepaling gegevensverstrekking
Artikel 11. Overgangsbepaling financiering
Artikel 11a. Wijziging wettelijke grondslag
Artikel 12. Inwerkingtreding
Artikel 13. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 3 Besluit Inlichtingenbureau gemeenten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 14 september 2008.
1.
De opgaven en inlichtingen, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de WWB, artikel 45, eerste lid, van de IOAW, artikel 45, eerste lid, van de IOAZ en artikel 40, eerste lid, van de WWIK, die door burgemeester en wethouders en door de in voornoemde bepalingen genoemde instanties door tussenkomst van het Inlichtingenbureau gevraagd onderscheidenlijk verstrekt worden, betreffen in het geval van:
a. burgemeester en wethouders van andere gemeenten: gegevens betreffende de verstrekte bijstand of uitkering op grond van de WWB , de IOAW , de IOAZ of de WWIK ;
b. het UWV: gegevens betreffende de inkomsten uit arbeid of uitkering op grond van verzekeringen en wetten die door het UWV worden uitgevoerd;
c. de rijksbelastingdienst: gegevens betreffende vermogen als bedoeld in artikel 34 van de WWB, artikel 8 van de IOAZ en artikel 7 van de WWIK, de voorlopige teruggaaf, bedoeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 , bankrekeningnummers en de toegepaste heffingskortingen;
d. de Informatie Beheer Groep: gegevens betreffende de verstrekte studiefinanciering en tegemoetkoming op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten , en inschrijvingen bij instellingen voor onderwijs als bedoelde in voornoemde wetten;
e. de zorgverzekeraars in de zin van de artikelen 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet of van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten : gegevens betreffende betaling van premie voor de zorgverzekering, met dien verstande dat dit onderdeel uitsluitend betrekking heeft op de opgaven en inlichtingen, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de WWB;
f. de Dienst Wegverkeer, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994: gegevens uit het kentekenregister, bedoeld in artikel 42 van die wet.
2.
Bij ministeriële regeling kan worden bepaald in welke gevallen tijdelijk, gedurende een periode van maximaal twee jaar, ook aan en door andere instanties, genoemd in artikel 64, eerste lid, van de WWB, artikel 45, eerste lid, van de IOAW, artikel 45, eerste lid, van de IOAZ of artikel 40, eerste lid, van de WWIK, dan de in het eerste lid genoemde, opgaven en inlichtingen door tussenkomst van het Inlichtingenbureau worden gevraagd onderscheidenlijk verstrekt.