Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 8 mei 1995, houdende nadere regels met betrekking tot de ingangsdatum van de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 20 en 21 van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 1994, nr. DVVB/WUP/U-941728;
Gelet op artikel 21 a van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945;
Gezien de adviezen van de Pensioen- en Uitkeringsraad, de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, de Stichting Pelita en de Stichting 1940-1945;
De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1995, No. W13.94.0785.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 mei 1995, nr. DVVB/WUP-U-95300;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 ;
b. de vergoeding: de vergoeding, bedoeld in artikel 20 van de wet;
c. de tegemoetkoming: de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 21 van de wet.
1.
De vergoeding en de tegemoetkoming gaan in op de eerste dag van de maand waarin de aanvraag daartoe is ingediend.
2.
Indien de aanvraag om een vergoeding van of een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening is ingediend nadat de desbetreffende kosten zijn gemaakt, kan de Raad of de Sociale verzekeringsbank, indien hij rekening houdende met alle omstandigheden een dergelijke afwijking in een individueel geval noodzakelijk acht, de vergoeding of de tegemoetkoming toekennen met ingang van het tijdstip waarop de kosten zijn gemaakt of in rekening zijn gebracht.
3.
Voor een toekenning als bedoeld in het tweede lid komen uitsluitend aanvragen in aanmerking die zijn ingediend voor het einde van het kalenderjaar volgende op dat waarin de kosten door de belanghebbende zijn gemaakt of hem in rekening zijn gebracht.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 mei 1995
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de drieëntwintigste mei 1995
De Minister van Justitie,