Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
I. Reikwijdte
II. Wettelijke rente, aanmanings- en invorderingskosten
III. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit incasso en invordering

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 14 november 2009. U leest nu de tekst die gold op 13 november 2009.
Besluit incasso en invordering
Het College bescherming persoonsgegevens,
Gelet op artikel 73 Wet bescherming persoonsgegevens;
Gelet op artikel 5:33 Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
I. Reikwijdte
Dit besluit is van toepassing op de invordering van bestuurlijke boeten die zijn opgelegd op grond van artikel 66 Wet bescherming persoonsgegevens en op de invordering van verbeurde dwangsommen die zijn opgelegd op grond van artikel 61 lid 4 en 65 Wet bescherming persoonsgegevens jo. artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht, artikel 27 Wet politieregisters, artikel 120 Wet gemeentelijke basisadministratie en artikel 27 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, zoals deze wet komt te luiden.
1.
De wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten zijn verschuldigd vanaf het tijdstip waarop de eerste betalingstermijn is verstreken.
2.
De aanmaningskosten bedragen € 10,-.
3.
De op de invordering betrekking hebbende kosten bedragen:
a) 10% over de eerste € 5000,- van de resterende vordering en 1% van het meerdere, doch tenminste € 45,- en ten hoogste € 1500,- alsmede,
b) de kosten van betekening en gerechtelijke tenuitvoerlegging, zoals vastgesteld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders , alsmede de hierover verschuldigde B.T.W.
III. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 3 september 2003.
voorzitter College bescherming persoonsgegevens.