Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit identiteitsvaststelling bij afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf door Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen in probleemlanden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit identiteitsvaststelling bij afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf door Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen in probleemlanden
De Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie;
De beoordeling van een aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf heeft mede betrekking op de identiteit van de aanvrager. Ten aanzien van personen, afkomstig uit een van de landen die door de Minister van Buitenlandse Zaken als probleemland op het gebied van het schriftelijk bewijs zijn aangewezen 2 , vindt de beoordeling van de identiteit niet slechts plaats aan de hand van een paspoort maar tevens aan de hand van een na 1 april 1996 gelegaliseerde en geverifieerde geboorteakte, onverminderd de overige vereisten die gelden voor de behandeling en beoordeling van een dergelijke aanvraag en de voorbereiding van de beschikking.
Gelet op het Souverein besluit afschaffing binnenlandse paspoorten en verdere reglementaire bepalingen ten aanzien van binnen- en buitenlandse paspoorten
Besluit:
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Buitenlandse Zaken ,
Minister
namens deze,
De
Directeur-Generaal Europese Samenwerking