Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Identificatie en registratie van landbouwhuisdieren
- Hoofdstuk 2. Identificatie en registratie van honden
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 9 Besluit identificatie en registratie van dieren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Indien een natuurlijk persoon die woonachtig is in Nederland of een onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, een hond in Nederland brengt, registreert hij de hond in een databank.
2.
Indien de houder een natuurlijk persoon is, geeft de houder bij de registratie, bedoeld in het eerste en tweede lid, in ieder geval de volgende gegevens door:
a. naam, adres en woonplaats;
b. het nummer van de chip;
c. de geboortedatum van de hond;
d. de datum van identificatie;
e. datum van het in Nederland brengen van de hond, en
f. land van herkomst van de hond;
g. indien de houder daarover beschikt, het registratienummer dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, van het Besluit houders van dieren is toegekend.
3.
Indien de houder een onderneming heeft als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, geeft de houder bij de registratie, bedoeld in het tweede lid, de volgende gegevens door:
a. vestigingsadres van de onderneming waarop de hond wordt gehouden;
b. naam van de onderneming en de beheerder van de onderneming;
c. het nummer van de inschrijving in het handelsregister;
d. het registratienummer dat op basis van artikel 3.8, eerste lid, van het Besluit houders van dieren is toegekend, en
e. de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onderdelen b tot en met f.
4.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over:
a. de termijn waarbinnen de registratie bedoeld in het tweede of derde lid plaatsvindt, en
b. de wijze van registratie, bedoeld in het eerste tot en met derde lid.