Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit I toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 21 september 2006, houdende toekenning van een vacatievergoeding en een vergoeding van reiskosten aan degene die namens Vinvis als toehoorder bij de vergaderingen van de Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden aanwezig is (Besluit I toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2006)
De voorzitter van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 6 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006;
Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis;
1.
Degene die namens Vinvis in het jaar 2006 als toehoorder bij de vergaderingen van de Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden aanwezig is, geniet per bijgewoonde vergadering:
a. een vacatievergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006;
b. een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006.
2.
De betaling van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2006.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit I toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2006’.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 september 2006 en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Rijswijk, 21 september 2006
voorzitter