Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
ARTIKEL I. WIJZIGING FORMATIEBESLUIT WBO 1992
ARTIKEL II. WIJZIGING BESLUIT TREKKENDE BEVOLKING WBO
ARTIKEL III. WIJZIGING FORMATIEBESLUIT ISOVSO 1992
ARTIKEL IV. WIJZIGING FORMATIEBESLUIT W.V.O.
ARTIKEL V. AFWIJKING FORMATIEBESLUIT DAGSCHOLEN M.B.O.
ARTIKEL VI. AFWIJKING FORMATIEBESLUIT V.A.V.O.
ARTIKEL VII. AFWIJKING UITVOERINGSBESLUIT W.C.B.O.
ARTIKEL VIII. AFWIJKING BESLUIT VORMINGSWERK VOOR JEUGDIGEN 1994
ARTIKEL IX. AFWIJKING UITVOERINGSBESLUIT KVE 1991
ARTIKEL X. AFWIJKING BESLUIT BEKOSTIGING INNOVATIE- EN PRAKTIJKCENTRA
ARTIKEL XI. WIJZIGING UITVOERINGSBESLUIT W.O.V.
ARTIKEL XII. BEREKENING VERHOGING AANTAL FORMATIEREKENEENHEDEN SCHOOLJAAR 1996–1997
ARTIKEL XIII. ONTHEFFING WEGENS VERSNIPPERING SCHOOLJAAR 1996–1997
ARTIKEL XIV. INWERKINGTREDING
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel x 3 4 d Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
ARTIKEL X. AFWIJKING BESLUIT BEKOSTIGING INNOVATIE- EN PRAKTIJKCENTRA
Van artikel 2 a van het Besluit bekostiging Innovatie- en praktijkcentra, zoals luidend op 31 december 1995, wordt afgeweken in die zin dat met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit:
3. in het tweede lid
4°. de zinsnede «dan wel indien het Innovatie- en praktijkcentrum door herbezetting van het desbetreffende aantal uren een ontslag voorkomt in het geval waarin zich een negatieve mutatie van de formatieve ontwikkeling voordoet die groter is dan de omvang van het natuurlijk verloop» alleen toepassing vindt indien:
d. het Innovatie- en praktijkcentrum verklaart vacatures, niet strekkende tot vervanging van tijdelijk afwezig personeel, die in de loop van het schooljaar bij het Innovatie- en praktijkcentrum ontstaan, niet anders te zullen vervullen dan door benoeming van personeel als bedoeld in het tweede lid, tot een omvang van ten minste twee maal het met het in het tweede lid genoemde percentage overeenkomende aantal uren dat op 1 augustus van het lopende schooljaar bij het Innovatie- en praktijkcentrum voor herbezetting beschikbaar was.