Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit houdende verhoging uitkeringen aan niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht met een nadere toeslag-1954

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 27 oktober 1956, houdende verhoging uitkeringen aan niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht met een nadere toeslag-1954
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog en van Marine van 9 augustus 1956, Nr. P 249 R/Conf., No. Minmar: 457611/254771;
Overwegende, dat het wenselijk is de uitkeringen, verleend en te verlenen krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht ( Stb. 1948, I 543) met een nadere toeslag-1954 te verhogen;
De Raad van State gehoord (advies van 25 september 1956, No. 48);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 24 oktober 1956, Nr. P. 249 V/Conf., Nr. Minmar.: 458843/254471;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De uitkeringen, welke zijn of worden verleend krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht ( Stb. 1948, I 543), worden, voor zover het recht op deze uitkeringen op 1 oktober 1954 niet is vervallen, te rekenen van 1 oktober 1954 of van het later tijdstip, waarop zij zijn ingegaan of zullen ingaan, overeenkomstig het bepaalde in de volgende artikelen, ambtshalve met een nadere toeslag-1954 verhoogd.
1.
De nadere toeslag-1954 bedraagt 6 percent van de uitkering vermeerderd met de toeslag ingevolge Ons besluit van 24 maart 1951 ( Stb. 87), de toeslag-1954 ingevolge Ons besluit van 16 september 1954 ( Stb. 433) en de aanpassingstoeslag ingevolge Ons besluit van 15 april 1955 ( Stb. 184).
2.
De nadere toeslag-1954 wordt naar boven afgerond tot volle guldens.
Artikel 3
De nadere toeslag-1954 wordt slechts genoten over tijdvakken, waarover de uitkering wordt genoten.
Artikel 4
De nadere toeslag-1954 wordt toegekend door Onze Minister van Oorlog of van Marine, al naar gelang de betrokken militair, minder geëmployeerde, werkman of bediende heeft behoord tot of is werkzaam geweest bij een inrichting van de Koninklijke landmacht of de zeemacht.
Artikel 5
Uitkering en nadere toeslag-1954 worden als een eenheid beschouwd, waarop de artikelen 10 en 11 van de in artikel 1 genoemde regeling van overeenkomstige toepassing zijn.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het wordt geplaatst.
Onze Ministers van Oorlog en van Marine zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
Taormina, 27 oktober 1956
De Minister voor Defensie,
Uitgegeven de dertiende november 1956.
De Minister van Justitie,