Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit houdende vaststelling tijdstip van inwerkingtreding enkele artikelen en onderdelen van de Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz.

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.
Besluit van 22 september 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen en onderdelen van de wet van 6 juni 2002 (Stb. 302), de wet van 6 juni 2002 (Stb. 303), de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. A. D. S. M. Nijs, MBA, van 19 september 2003, nr. WJZ/2003/42813 (6124), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel VI van de wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs, artikel X, vierde lid, van de wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs en artikel II van de wet van 30 januari 2003 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met versnelde invoering toets nieuwe opleiding;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Artikel I, onderdelen E, artikelen 5a.9 en 5a.11, F, H, voor wat betreft artikel 6.4, I tot en met M, P, R en T, tweede, derde en vijfde lid, van de wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs (Stb. 302) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onderdelen H, wat betreft artikel 6.3, en O, van de wet, genoemd in het eerste lid, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 september 2002.
3.
Artikel I, onderdeel O, van de wet, genoemd in het eerste lid, is eerst van toepassing op opleidingen die starten met ingang van het studiejaar 2004–2005.
Artikel III
Het tijdstip, bedoeld in artikel 12.1b, derde lid, van de Wet studiefinanciering 2000 is de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Artikel IV
Het tijdstip, bedoeld in artikel 12.3a, tweede lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Het Oude Loo, 22 september 2003
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de vijfentwintigste september 2003
De Minister van Justitie,