{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 19 mei 2000, houdende de overdracht van de zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 16 mei 2000, nr. 00M384913;
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Onze Minister van Justitie wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de eerste opvang van uitgenodigde vluchtelingen, voor zover deze zorg voor de inwerkingtreding van dit besluit was opgedragen aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met dien verstande dat de verantwoordelijkheid voor de in het kader van deze zorg tot die datum verstrekte subsidies blijft bij Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
2.
De taak van beide ministeries wordt dienovereenkomstig gewijzigd.
3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2000.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 mei 2000
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Uitgegeven de achtste juni 2000
De Minister van Justitie,