{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit herindeling ministeriële taak i.v.m. benoeming eerstvolgende vice-president Raad van State

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2012.
Besluit van 14 oktober 2011, houdende herindeling van de ministeriële taak in verband met de benoeming van de eerstvolgende vice-president van de Raad van State
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 14 oktober 2011, nr. 3107189;
Overwegende dat het wenselijk is Onze Minister van Veiligheid en Justitie te belasten met de taken en bevoegdheden van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die verband houden met de benoeming van de eerstvolgende vice-president van de Raad van State;
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de taken en bevoegdheden van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit hoofde van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wet op de Raad van State, betreffende de benoeming van de vice-president van de Raad van State.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 februari 2012.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Veiligheid en Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curacao en van Sint Maarten en de ministeries.
Florence, 14 oktober 2011
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Uitgegeven de veertiende oktober 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,