Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Verbodsbepaling
+ Hoofdstuk III. Typekeuring
+ Hoofdstuk IV. Beroep
+ Hoofdstuk V. Keuringsreglement
+ Hoofdstuk VI. Wijziging keuringsvoorschriften
- Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit geluidproduktie bromfietsen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Met betrekking tot bromfietsen die voor het in werking treden van dit besluit in Nederland voor het gebruik op de weg waren toegelaten, geldt artikel 2 slechts voor wat betreft het verbod om te vervaardigen of in te voeren, en wel vanaf een jaar na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.
2.
Voor bromfietsen als bedoeld in het eerste lid geldt het verbod om in te voeren van voor het in werking treden van dit besluit vervaardigde bromfietsen niet.
Artikel 12
Bromfietsen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, waarvoor een goedkeuring is verkregen op grond van een keuring waarbij de bromfiets bleek te voldoen aan keuringsvoorschriften die naar het oordeel van Onze Ministers gelijkwaardig zijn aan de keuringsvoorschriften, geldende krachtens artikel 4, eerste lid, worden gelijkgesteld met bromfietsen, behorende tot een type als bedoeld in artikel 2.
Artikel 13
Dit besluit treedt in werking met ingang van de zevende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 14
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit geluidproduktie bromfietsen.