Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2007
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2007 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:
Gemiddeld premieplichtig loon 27.000
Grens grote/kleine werkgever 675.000
Gemiddelde percentage 0,62%
Maximumpremie grote werkgevers 2,48%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage 1,39%
Rekenpercentage Correctiefactor werkgeversrisico 0,48% 0,35
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever  
1 jaar bekend 2 jaar bekend 3 jaar bekend 4 jaar bekend 5,14 2,52 1,67 1,25
Artikel 2
Het rekenpercentage, bedoeld in artikel 1, wordt verhoogd respectievelijk verlaagd met de in a rtikel 2.9 van het Besluit Wfsv bedoelde opslagen en kortingen voor kleine werkgevers, genoemd in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2007.
Artikel 4
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het rekenpercentage en het gemiddelde percentage, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder a en b, van de Wet financiering sociale verzekeringen, in werking met ingang van 1 januari 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 5 september 2006
De
Voorzitter