{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2006
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie op grond van artikel 78 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2006 worden voor alle takken van bedrijf en beroep de navolgende premies en parameters vastgesteld:
Gemiddeld premieplichtig loon € 26.000,00
Grens grote/kleine werkgever € 650.000,00
Gemiddelde percentage 1,10%
Maximumpremie grote werkgevers 4,40%
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage 1,67%
Rekenpercentage Correctiefactor individuele werkgeversrisico 0,98% 0,59
Correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever 1 jaar bekend 2 jaar bekend 3 jaar bekend 4 jaar bekend 12,84 3,88 2,22 1,47
Artikel 2
Het rekenpercentage, bedoeld in artikel 1, wordt verhoogd respectievelijk verlaagd met de in artikel 4a van het Besluit premiedifferentiatie WAO en artikel 2.9 van het Besluit Wfsv bedoelde opslagen en kortingen voor kleine werkgevers, genoemd in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedifferentieerde premie WAO, opslagen en kortingen 2006.
Artikel 4
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het rekenpercentage en het gemiddelde percentage, bedoeld in artikel 78, tweede lid, onder a en b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 37, eerste lid, onder a en b, van de Wet financiering sociale verzekeringen, in werking met ingang van 1 januari 2006.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 29 september 2005
Raad van bestuur UWV
de
Voorzitter