Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit gedeeltelijke opheffing (omgekeerde) contracteerplicht medisch-specialistische zorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 25 januari 2005, houdende opheffing van de (omgekeerde) contracteerplicht, bedoeld in de artikelen 47 en 48 van de Ziekenfondswet, voor bij ministeriële regeling aan te wijzen diagnosebehandelingcombinaties (Besluit gedeeltelijke opheffing (omgekeerde) contracteerplicht medisch-specialistische zorg)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 juli 2004, kenmerk Z/P-2492216;
Gelet op de artikelen 47, tweede lid en 48, tweede lid, van de Ziekenfondswet;
De Raad van State gehoord (advies van 6 september 2004, nr. W13.04.0316/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 januari 2005; kenmerk MC/MO-2552657
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke vormen van medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, en c, van de Ziekenfondswet, artikel 47, eerste lid, of artikel 48, eerste lid, van de Ziekenfondswet, niet geldt.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop artikel I, onderdeel Q, van de wet Herziening overeenkomstenstelsel zorg in werking treedt.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gedeeltelijke opheffing (omgekeerde) contracteerplicht medisch-specialistische zorg.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 januari 2005
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de eenendertigste januari 2005
De Minister van Justitie ,