Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
- § 2. Eisen aan de kredietwaardigheid
- § 2a. Investeringsreserve na splitsing
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3a Besluit financieel beheer netbeheerder

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
In aanvulling op artikel 2 beschikt een netbeheerder in het kader van het beheer van zijn netten vanaf het tijdstip waarop hij geen deel meer uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waartoe ook een rechtspersoon of vennootschap behoort die in Nederland elektriciteit of gas produceert of levert of daarin handelt over een eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen en preferente aandelen van ten minste 40 procent van de som van de totale schuld en het eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen en preferente aandelen.
2.
Bij het voldoen aan de in het eerste lid bedoelde eis, worden in de berekening opgenomen de financiële verplichtingen van de tot de groep behorende rechtspersonen en vennootschappen die ten laste kunnen komen van de tot de groep behorende netbeheerder.
3.
Mits wordt voldaan aan artikel 2 kan een netbeheerder, in afwijking van het eerste lid, beschikken over een lager percentage eigen vermogen inclusief minderheidsbelangen en preferente aandelen, indien hij aantoont dat de verlaging van dat percentage volledig veroorzaakt wordt door de financiering van investeringen die worden gedaan na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, en die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet aan hem opgedragen taken en verplichtingen om zijn netten in werking te hebben, te vernieuwen, te onderhouden en uit te breiden.
4.
Het eerste en derde lid zijn niet van toepassing op netbeheerders die op 27 maart 2009 geen deel uitmaakten van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waartoe ook een rechtspersoon of vennootschap behoort die in Nederland elektriciteit of gas produceert of levert of daarin handelt.