Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 9 Instellingswet Productschap voor Gedistilleerde Dranken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 18 Juni 1955, houdende uitvoering van artikel 9 van de Instellingswet Productschap voor Gedistilleerde Dranken
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Ministers voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van 24 Maart 1955, no. B. 2496, Dir. W.J.A., van Economische Zaken van 24 Maart 1955, no. 23479, Dir. W.J.A. en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 24 Maart 1955, no. J. 1085, Afd. W.J.Z.;
Overwegende, dat het wenselijk is te bepalen in welke gevallen Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor de toepassing van de Instellingswet Productschap voor Gedistilleerde Dranken ( Stb. 1954, 450) en van de artikelen 94, 100, derde lid, en 104, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie ( Stb. 1950, K 22) ten aanzien van het Productschap voor Gedistilleerde Dranken mede als betrokken Minister wordt aangemerkt;
Gelet op artikel 9 van eerstgenoemde wet;
De Raad van State gehoord (advies van 19 April 1955, no. 49);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers onderscheidenlijk van 13 Juni 1955, no. B. 2638, Dir. W.J.A., van 13 Juni 1955, no. 23480, Dir. W.J.A. en van 13 Juni 1955, no. J. 1086, Afd. W.J.Z.;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van de Instellingswet Productschap voor Gedistilleerde Dranken ( Stb. 1954, 450) en van de artikelen 94, 100, derde lid, en 104, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie ( Stb. 1950, K 22) ten aanzien van het Productschap voor Gedistilleerde Dranken wordt Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening mede als betrokken Minister aangemerkt, voor zoveel betreft verordeningen, die regelen inhouden, welke de afzetmogelijkheden voor agrarische grondstoffen van spiritus, moutwijn of gedistilleerde dranken beperken.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip van in werking treden van de Instellingswet Productschap voor Gedistilleerde Dranken .
Onze Ministers voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Economische Zaken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 18 Juni 1955
De Minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,
De Minister van Economische Zaken,
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
Uitgegeven de vijftiende Juli 1955.
De Minister van Justitie,