Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 81 Werkloosheidswet (4)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 4 juli 1994, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 81 van de Werkloosheidswet (afwijkende verdeling van het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds over werkgever en werknemer)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 mei 1994, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/W/94/2091;
Gelet op de artikelen 81, vierde lid en 114 van de Werkloosheidswet;
De Sociaal-Economische Raad gehoord (advies van 14 april 1994);
De Raad van State gehoord (advies van 26 mei 1994, nr. W12.94.0278);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 1994, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. 52/SV/W/94/2897;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In afwijking van artikel 81, derde lid, van de Werkloosheidswet is van de premie, zoals die op grond van artikel 124 van die wet bij ministeriële regeling van 21 juni 1994 ( Stcrt. 1994, nr. 121) voor alle takken van het bedrijf en beroep is vastgesteld op 2,6% van het loon dat krachtens artikel 14 van die wet voor premieberekening in aanmerking komt, 0,6% verschuldigd door de werkgever en 2,0% door de werknemer.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Reykjavik, 4 juli 1994
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de veertiende juli 1994
De Minister van Justitie,