Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 81 Werkloosheidswet 1987

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 3 februari 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 81 van de Werkloosheidswet (verdeling van het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds over werkgever en werknemer)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1986; Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen/Financieel Economische Vraagstukken, nr. SZ/SV/FEV/SVW/86/10861;
Gelet op artikel 81 van de Werkloosheidswet ( Stb. 1986, 566);
De Sociaal-Economische Raad gehoord (advies van 9 december 1986);
De Raad van State gehoord (advies van 23 januari 1987, nr. W12.86.0683);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 februari 1987, nr. SZ/SV/FEV/SVW/87/00619;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Van de premie, zoals die ingevolge artikel 124 van de Werkloosheidswet bij besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 1986 voor alle takken van het bedrijf en beroep is vastgesteld op 1,4% van het loon, dat krachtens artikel 14 van die wet voor premieberekening in aanmerking komt, is 0,7% verschuldigd door de werkgever en 0,7% door de werknemer.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1987.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 3 februari 1987
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de zeventiende maart 1987
De Minister van Justitie,