Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 8, tweede lid, Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring van de indicatoren zoals deze zijn opgenomen in de ministeriële regelingen van 18 december 2001, 19 december 2001 en 25 januari 2002)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2006. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2006.
Besluit van 5 juni 2002 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (goedkeuring van de indicatoren zoals deze zijn opgenomen in de ministeriële regelingen van 18 december 2001, 19 december 2001 en 25 januari 2002)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 7 mei 2002, FM2002/0662M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen Beleid en Integriteit;
Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 2002, No. W 06.02.0206/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 31 mei 2002, FM 2002-711U;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De indicatoren, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties , die zijn vastgesteld bij de ministeriële regelingen van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van 18 december 2001, 19 december 2001 en 25 januari 2002, worden goedgekeurd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 juni 2002
De Minister van Financiën,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de dertiende juni 2002
De Minister van Justitie,