Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 64 Wet militaire strafrechtspraak

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 26 juli 1990, ter uitvoering van artikel 64, tweede lid, van de Wet militaire strafrechtspraak (Stb. 1990, 370)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 juli 1990, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 23936/690, mede namens Onze Minister van Defensie;
Gelet op artikel 64, tweede lid, van de Wet militaire strafrechtspraak (Rijkswet van 14 juni 1990, Stb. 1990, 370);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
Met ingang van 1 september 1990 vindt Titel IIB van het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering toepassing op aan de militaire rechtsmacht onderworpen personen, met dien verstande dat waar in enige bepaling van die Titel van "rechtbank" wordt gesproken, daaronder, zolang de Wet militaire strafrechtspraak niet in werking is getreden, "krijgsraad" wordt verstaan.
Onze Ministers van Justitie en Defensie zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad , het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 26 juli 1990
De Minister van Justitie,
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de achtentwintigste augustus 1990
De Minister van Justitie,