Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 61 Arbeidsvoorzieningswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 23 augustus 1995, ter uitvoering van de Arbeidsvoorzieningswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1994, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheiden nr. ABA/AM/SCV/94/1957A;
Gelet op artikel 61, eerste lid, onder d , van de Arbeidsvoorzieningswet;
De Raad van State gehoord (30 januari 1995, nr. W12.94.0771);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 1995, nr. AM/AAB/95/9268;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het recht zich als werkzoekende door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie te laten registreren, komt toe aan een vreemdeling die beschikt over een krachtens artikel 9 van de Vreemdelingenwet afgegeven vergunning tot verblijf voor het verrichten van arbeid en die onvrijwillig werkloos is.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet arbeid vreemdelingen in werking treedt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Surabaya, 23 augustus 1995
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de eenendertigste augustus 1995
De Minister van Justitie,