Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 4 Wet installaties Noordzee

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 8 december 1964, tot toepassing van artikel 4 van de Wet installaties Noordzee
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 30 september 1964, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nummer 354/664;
Gelet op artikel 4 van de Wet installaties Noordzee.
De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1964, no. 40);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 4 december 1964, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nummer 455/664:
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit worden onder installaties ter zee verstaan: installaties als bedoeld in artikel 1 van de Wet installaties Noordzee.
Artikel 2
Voor de toepassing van de wettelijke voorschriften waarbij de betrekkelijke bevoegdheid van de rechter in strafzaken en van het openbaar ministerie is geregeld, worden feiten begaan op installaties ter zee, alsmede daarop verrichte of te verrichten ambtsdaden, gelijkgesteld met feiten, onderscheidenlijk ambtsdaden, binnen het rechtsgebied van de rechtbank Amsterdam. De zaak wordt behandeld en beslist door de kantonrechter van de rechtbank.
Artikel 3
De opsporingsambtenaren die zijn tewerkgesteld bij een landelijke eenheid als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onderdeel b, van de Politiewet 2012 en de buitengewone opsporingsambtenaren die zijn aangewezen overeenkomstig artikel 3 van de Wet installaties Noordzee, zijn op installaties ter zee bevoegd tot al hetgeen waartoe zij binnen hun ambtsgebied bevoegd zijn.
Artikel 4
Deurwaarders en ambtenaren, bevoegd tot het ten uitvoer leggen van rechterlijke uitspraken binnen het rechtsgebied van de rechtbank Amsterdam, zijn daartoe mede bevoegd op installaties ter zee,
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 8 december 1964
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de tiende december 1964.
De Minister van Justitie,