Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 4, vierde lid, en artikel 5, tweede lid, der Zondagswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 27 November 1953, tot uitvoering van artikel 4, vierde lid, en artikel 5, tweede lid, der Zondagswet
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 28 October 1953, U no. 7480, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Bestuurszaken;
Gelet op artikel 4, vierde lid, en artikel 5, tweede lid, van de Zondagswet;
De Raad van State gehoord (advies van 17 November 1953, No. 18);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 23 November 1953, No. 7714, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Bestuurszaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Niet als openbare vermakelijkheden in de zin van de Zondagswet zullen worden beschouwd:
toneelvoorstellingen, filmvoorstellingen, concerten en andere openbare bijeenkomsten, welke in besloten ruimten worden gehouden en de geestelijke, zedelijke of culturele verheffing of ontwikkeling van het publiek ten doel hebben.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die zijner afkondiging.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 27 November 1953
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de vijfde December 1953.
De Minister van Justitie,