Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Besluit ex artikel 292 Provinciewet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.
1.
Onze Minister kan bepalen dat de in artikel 2 bedoelde artikelen niet van toepassing blijven, indien:
a. de begroting, bedoeld in artikel 122 van de Provinciewet ( Stb. 1962, 87), voor het begrotingsjaar 1994 naar zijn oordeel in evenwicht is, dan wel, indien deze niet in evenwicht is blijkens de meerjarenraming, bedoeld in artikel 9 a van de Provinciale comptabiliteitsvoorschriften, aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht tot stand zal worden gebracht, en
b. de begrotingen, bedoeld in de artikelen 122 en 134 van de Provinciewet ( Stb. 1962, 87) door provinciale staten zijn vastgesteld en aan Onze Minister zijn ingezonden vóór 15 november 1993, en
c. de rekeningen, bedoeld in de artikelen 135 en 140 van de Provinciewet ( Stb. 1962, 87) over het begrotingsjaar 1992 door provinciale staten zijn vastgesteld en aan Onze Minister zijn ingezonden vóór 15 september 1993.
2.
Onze Minister zendt een besluit als bedoeld in het eerste lid zo spoedig mogelijk aan het provinciaal bestuur.