Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 29, tweede lid, Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 1 december 1986, houdende regels betreffende de vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 17 juli 1986, Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden, nr. U 8604 II;
Gelet op artikel 29, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet ( Stb. 1986, 360);
Gehoord de Buitengewone Pensioenraad, de Stichting Pelita en de Commissie Indisch Verzet;
De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1986, nr. W13.86.0396);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 november 1986, Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden, nr. WJZ-U-9056;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor het verstrekken van afschriften van bescheiden die betrekking hebben op beslissingen als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet ( Stb. 1986, 360) geldt als tarief van de voor die afschriften verschuldigde vergoeding, het tarief dat ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur ( Stb. 1978, 581) is verschuldigd als vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 1 december 1986
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de vijftiende januari 1987
De Minister van Justitie,