Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 21 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 mei 2002. U leest nu de tekst die gold op 28 mei 2002.
Besluit van 23 november 1988, houdende aanwijzing van de landen als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 11 november 1988, nr. 88M009762, in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie;
Gelet op artikel 21, eerste lid, onder b , van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als landen, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder b , van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ( Stb. 1987, 635) worden aangewezen: Afghanistan (Democratische Republiek Afghanistan), Albanië (Socialistische Volksrepubliek Albanië), Bulgarije (Volksrepubliek Bulgarije), China (Volksrepubliek China), Cuba (Republiek Cuba), Duitse Democratische Republiek (inclusief Oost-Berlijn), Hongarije (Hongaarse Volksrepubliek), Joegoslavië (de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië), Kampuchea (Democratisch Kampuchea), Laos (Democratische Volksrepubliek Laos), Mongolië (Mongoolse Volksrepubliek), Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea), Polen (Poolse Volksrepubliek), Roemenië (Socialistische Republiek Roemenië), Sovjet-Unie (Unie van Socialistische Sovjet-republieken), Tsjechoslowakije (Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek), Vietnam (Socialistische Republiek Vietnam) en Zuid-Jemen (Democratische Volksrepubliek Jemen).
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat zal worden geplaatst in het Staatsblad en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.
's-Gravenhage,, 23 november 1988
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Uitgegeven de tweeëntwintigste december 1988
De Minister van Justitie,