Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 21 Bankwet 1948 (10)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 2 juni 1994, tot uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948 in verband met het Besluit particuliere participatiemaatschappijen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, van 25 mei 1994, nr. WJB 97/754;
Overwegende dat het wenselijk is dat De Nederlandsche Bank N.V., in het algemeen belang, de werkzaamheden verricht, welke voor haar als toezichthouder zijn verbonden aan het Besluit particuliere participatiemaatschappijen;
Gelet op artikel 9 van de Bankwet 1998;
Gezien het advies van de Bankraad;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Wij verlenen Onze goedkeuring aan het verrichten door De Nederlandsche Bank N.V. van de werkzaamheden, welke voor haar als toezichthouder zijn verbonden aan de uitvoering van het Besluit particuliere participatiemaatschappijen .
1.
Het koninklijk besluit van 29 juni 1981, Stb. 402, wordt ingetrokken.
2.
De goedkeuring die bij het in het eerste lid genoemde besluit is verleend blijft gehandhaafd ten aanzien van de werkzaamheden die De Nederlandsche Bank N.V. verricht overeenkomstig de bepalingen van de Garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen 1981 die van toepassing blijven ten aanzien van participaties die gemeld zijn vóór 1 april 1994.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 2 juni 1994
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de veertiende juni 1994
De Minister van Justitie,