{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 15 november 1982, houdende regelen ter uitvoering van de artikelen 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 september 1982, nr. 447/682;
Gelet op de artikelen 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
De Sociaal Economische Raad gehoord (advies van 18 december 1981);
De Raad van State gehoord (advies van 25 oktober 1982, nr. 2491/07/8242);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 11 november 1982, nr. 550/682;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als prijsindexcijfer, bedoeld in de artikelen 153, vierde lid, en 263, vierde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangewezen de prijsindex van de bruto investeringen in vaste activa van bedrijven.
Artikel 2
In aanmerking zal worden genomen de ontwikkeling van deze prijsindex sedert 1971.
Artikel 3
Het bedrag, genoemd in artikel 153, tweede lid onder aen 263, tweede lid onder a, moet worden afgerond op een veelvoud van twee en een half miljoen gulden.
Artikel 4
Het bedrag wordt niet opnieuw vastgesteld wanneer het bedrag waartoe verhoging of verlaging zonder afronding zou leiden, minder dan twee miljoen gulden afwijkt van het laatst vastgestelde bedrag.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
’s-Gravenhage, 15 november 1982
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de dertigste november 1982
De Minister van Justitie,