Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 11 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 19 augustus 1992, houdende regels omtrent het register, bedoeld in artikel 11 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 6 juli 1992, nr. 92053121 WJA/JZ;
Gelet op artikel 11, zesde lid, van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ ( Stb. 1991, 767);
De Raad van State gehoord (advies van 17 juli 1992, nr. 92.006280);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 11 augustus 1992, nr. WJA/JZ 92062637;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het register, bedoeld in artikel 11 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ ( Stb. 1991, 767), wordt zodanig ingericht, dat door de raadpleger ervan in ieder geval kennis genomen kan worden van de daarin opgenomen gegevens omtrent de in een door hem bepaald tijdvak:
a. tot een door hem aangegeven ondernemer gerichte beschikkingen;
b. krachtens een door hem aangegeven algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling gegeven beschikkingen.
Artikel 2
Van de gegevens in het register kan worden kennis genomen ten kantore van het Ministerie van Economische Zaken te 's-Gravenhage.
Artikel 3
Voor het raadplegen van het register is aan de Staat een vergoeding verschuldigd van f 50,00 per half uur of gedeelte daarvan.
1.
Van de gegevens, zoals daarvan door het raadplegen van het register kennis genomen kan worden, worden op verzoek afschriften verstrekt.
2.
Voor het verstrekt krijgen van een afschrift is aan de Staat een vergoeding verschuldigd van f 7,50 per pagina van het formaat A4.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 19 augustus 1992
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de tiende september 1992
De Minister van Justitie,