Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel IA
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ex artikel 1, tweede lid, en 31, vierde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.
Besluit van 4 november 1983, houdende aanwijzing van soorten van inrichtingen als bedoeld in de artikelen 1, tweede lid, en 31, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1981, 573)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 juni 1983, nr. RRW 30352, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op de artikelen 1, tweede lid, en 31, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ( Stb. 1981, 573);
De Raad van de Waterstaat gehoord;
De Raad van State gehoord (advies van 19 september 1983, nr. W09.83.0333/08.3.38);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 november 1983, nr. RRW 57108, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
De inrichtingen, behorende tot de navolgende categorieën van bedrijven, worden aangewezen als soorten van inrichtingen, in de zin van artikel 1, tweede lid, en artikel 31, vierde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ;
a. (petro-)chemische industrie;
b. ertsverwerkende industrie;
c. bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken;
d. bedrijven die oppervlakken van materialen behandelen;
e. verf-, lak- en drukinktfabrieken;
f. leerlooierijen;
g. bedrijven die hout impregneren;
h. vatenwasserijen en tank(auto) cleaningbedrijven;
i. papier- en kartonindustrie.
j. zeefdrukkerijen;
k. fotografische bedrijven die laboratoria hebben met een productiecapaciteit van meer dan 20 000 m² papier per jaar, uitgaande van 2 500 bedrijfsuren per jaar;
l. textielveredelingsbedrijven;
m. bedrijven die backinglagen op tapijt aanbrengen;
n. algemene, academische en categorale ziekenhuizen;
o. geïntegreerde laboratoria die meer dan 10 000 m 3 afvalwater per jaar lozen en analytische laboratoria;
p. houtreinigingsbedrijven;
q. bedrijven die meer dan 1 000 personenauto's per jaar deconserveren;
r. motorrevisiebedrijven;
s. bedrijven die zuurstofbindende stoffen met een jaargemiddelde vervuilingswaarde van 5.000 inwonerequivalenten of meer lozen, alsmede bedrijven die gemiddeld per jaar meer dan 500 m 3 afvalwater per dag lozen.
Artikel IA
Artikel I is niet van toepassing op inrichtingen waaruit alleen afvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1984.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 4 november 1983
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de negenentwintigste november 1983
De Minister van Justitie,