Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Aanvraag
+ § 3. Erkenning
+ § 4. Voorwaarden voor erkenning
+ § 5. Uitvoering en beheer
+ § 6. Controle
- § 7. Geldigheid van de erkenning, intrekking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenningsvoorwaarden kwaliteitssystemen monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 16
Een erkenning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt verleend voor onbepaalde tijd.
Artikel 17
De voorzitter trekt een verleende erkenning in of schorst een verleende erkenning, indien naar aanleiding van een controle, bedoeld in artikel 15, eerste lid, blijkt dat het kwaliteitssysteem:
a. niet of niet meer voldoende waarborgen biedt ter voorkoming van illegale behandelingen, voor de afwezigheid van residuen van niet-toegestane stoffen of producten of van krachtens de wet toegestane stoffen of producten;
b. niet, niet meer of niet tijdig voldoet aan het bepaalde bij of krachtens deze verordening;
c. adequate en volledige toetsing van het kwaliteitssysteem niet mogelijk is gebleken wegens een oorzaak anders dan aan de zijde van de voorzitter, de door hem aangewezen toetsinstantie of het productschap;
d. het kwaliteitssysteem is opgeheven; of
e. de regelinghouder hiertoe een verzoek heeft ingediend of heeft verklaard dat van de erkenning geen gebruik meer zal worden gemaakt.
Artikel 18
De regelinghouder waarvan de aanvraag om een erkenning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is afgewezen of ingetrokken en dat opnieuw voor een erkenning in aanmerking wenst te komen, kan wederom overeenkomstig artikel 2, een aanvraag indienen met dien verstande dat ten genoege van de voorzitter aantoonbaar wordt gemaakt dat de omstandigheden die tot intrekking of afwijzing hebben geleid, zijn opgeheven.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden kwaliteitssystemen monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van 1 februari 2009.
Zoetermeer, 10 december 2008
plv. voorzitter
secretaris