Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2007

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 juni 2007 houdende voorwaarden voor de erkenning van laboratoria alsmede voorschriften met betrekking tot de werkwijze (Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2007)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 4, zesde, zevende, achtste en tiende lid van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 alsmede artikel 4, zesde lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder branchemethode: de door het productschap vastgestelde methode voor de analyse van monsters.
Artikel 2
De voorzitter kan een laboratorium als bedoeld in artikel 4 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 en artikel 4 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 erkennen, indien het naar zijn oordeel voldoet aan de in bijlage l opgenomen voorwaarden voor erkenning.
Artikel 3
Een laboratorium dat door de voorzitter op grond van artikel 2 erkend is, blijft voldoen aan de in de bijlage l genoemde voorwaarden voor erkenning.
Artikel 4
De voorzitter kan een laboratorium tijdelijk erkennen en kan een verleende erkenning intrekken indien het laboratorium niet meer aan de in de bijlage l genoemde voorwaarden voor erkenning voldoet.
Artikel 5
Het laboratorium voert de analyse van de monsters uit overeenkomstig de voorschriften opgenomen in Bijlagen II en III .
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen laboratoria (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 14 juni 2007
voorzitter
secretaris