Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
- 2. Erkenning en erkenningsprocedure
+ 3. Controle
+ 4. Register
+ 5. Werkwijzen
+ 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenningsvoorwaarden en werkwijzen HOSOWO-instanties (PPE) 2011

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Een instantie die erkend wil worden als HOSOWO-instantie dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in bij het productschap, overeenkomstig Bijlage VII .
2.
De voorzitter kan een instantie erkennen als HOSOWO-instantie voor monsterneming hygiënogram, indien deze instantie naar zijn oordeel voldoet aan het bepaalde in Bijlagen I , II en VII .
3.
De voorzitter kan een instantie erkennen als HOSOWO-instantie voor analyse hygiënogram, indien deze instantie naar zijn oordeel voldoet aan het bepaalde in Bijlagen I , III en VII .
4.
De voorzitter kan een instantie erkennen als HOSOWO-instantie voor monsterneming stalonderzoek, indien deze instantie naar zijn oordeel voldoet aan het bepaalde in Bijlagen I , IV en VII .
5.
De voorzitter kan een instantie erkennen als HOSOWO-instantie voor analyse wateronderzoek, indien deze instantie naar zijn oordeel voldoet aan het bepaalde in Bijlagen I , V en VII .
6.
De voorzitter kan een instantie erkennen als HOSOWO-instantie voor monsterneming mest, indien deze instantie naar zijn oordeel voldoet aan het bepaalde in Bijlagen I , VI en VII .
7.
De voorzitter kan aan een erkenning nadere voorschriften verbinden. De voorzitter kan de erkenning intrekken indien is vastgesteld dat niet langer aan de erkenningsvoorwaarden of de nadere voorschriften wordt voldaan.
8.
De voorzitter kan de certificerende instantie mandaat verlenen om een instantie te erkennen als HOSOWO-instantie.
1.
Een HOSOWO-instantie blijft voldoen aan de betreffende erkenningsvoorwaarden en, indien van toepassing, de nadere voorschriften.
2.
Zodra een HOSOWO-instantie niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en nadere voorschriften, dan meldt deze HOSOWO-instantie dit onverwijld aan de voorzitter.
1.
De voorzitter kan overeenkomstig het bepaalde in Bijlage VII de erkenning van een HOSOWO-instantie schorsen voor maximaal drie maanden indien de HOSOWO-instantie niet voldoet aan één of meer van de betreffende erkenningsvoorwaarden en nadere voorschriften.
2.
In geval van een schorsing van de erkenning voert de HOSOWO-instantie de activiteit waarvoor het geschorst is niet uit onder de betreffende erkenning.
3.
De voorzitter kan overeenkomstig het bepaalde in Bijlage VII de erkenning van een HOSOWO-instantie geheel of gedeeltelijk intrekken indien de betreffende instantie gedurende de schorsingsperiode niet heeft aangetoond dat zij de reden van de schorsing heeft weggenomen dan wel indien de betreffende HOSOWO-instantie onvoldoende gehoor geeft aan hetgeen is bepaald in het tweede lid.
4.
In afwijking van het bepaalde in het eerste en derde lid kan de voorzitter de erkenning met onmiddellijke ingang schorsen of intrekken indien het belang van de dier- en volksgezondheid een schorsing of intrekking met onmiddellijke ingang vereist.
5.
De voorzitter kan de certificerende instantie mandaat verlenen om de erkenning van een HOSOWO-instantie te schorsen of in te trekken.