Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenningsvoorwaarden en analysemethoden laboratoria monitoring Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 21 juni 2014.
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 28 oktober 2009 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor laboratoria en de analysemethoden te hanteren bij het onderzoek naar Vesiculaire varkensziekte (Besluit erkenningsvoorwaarden en analysemethoden laboratoria monitoring Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,
Gelet op artikel 2, derde en vierde lid, van de Verordening monitoring Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen over van de Verordening monitoring Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009 .
1.
Een laboratorium komt in aanmerking voor een erkenning van het productschap indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. Het laboratorium is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens de norm NEN-EN-ISO-IEC-17025, met in de scope de in artikel 3 genoemde analysemethoden voor de bepaling van vesiculaire varkensziekte;
b. Voor laboratoria die in het buitenland zijn gevestigd, is geen erkenning van de Raad voor Accreditatie vereist, maar een gelijkwaardig accreditaat, afgegeven door de bevoegde dienst in het land van vestiging.
2.
De voorzitter erkent het laboratorium dat voldoet aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden.
3.
De voorzitter kan de erkenning intrekken indien blijkt dat het laboratorium niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.
1.
De bloedmonsters worden geanalyseerd door middel van de Elisa-methode gericht op antistoffen tegen het SVD-virus.
2.
In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid kan gebruik worden gemaakt van een andere analysemethode mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de analysemethode is goedgekeurd door de voorzitter van het productschap;
b. een validatierapport kan worden overgelegd waaruit blijkt dat de specificiteit en de sensitiviteit van de alternatieve analysemethode minimaal dezelfde is als die van de in het eerste lid bedoelde analysemethode;
c. uit het validatierapport dient te blijken dat de resultaten via een vaste omrekeningsfactor vergelijkbaar gemaakt kunnen worden met de resultaten op basis van de in het eerste lid genoemde analysemethode.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden en analysemethoden laboratoria monitoring Vesiculaire varkensziekte (PVV) 2009.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie.
Zoetermeer, 28 oktober 2009
voorzitter
secretaris