Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 12 april 2012 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van de controle op de naleving van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011 (Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011,
Besluit:
Artikel 1
De voorwaarden voor erkenning van de controle-instantie als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2011 luiden als volgt:
a) De controle-instantie is geaccrediteerd volgens NEN-EN-norm 17020 of 45011 en beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel. De controle-instantie stelt het rapport van de Raad voor Accreditatie ter zake van de vereiste accreditatie beschikbaar aan de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren bij de aanvraag van de erkenning;
b) De controle-instantie staat toe en verleent haar medewerking aan een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren, voorafgaand aan de verlening van de erkenning, in voorkomend geval opgedragen toets door een door hem aangewezen keuringsinstantie van zowel de opzet als de werking van het door de controle-instantie gevoerde accreditaat;
c) De controle-instantie voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Bijlage .
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik pluimveesector (PPE) 2012.
2.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 12 april 2012
voorzitter
secretaris