Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 december 2006.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2005 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden voor controle-instanties die door ondernemers kunnen worden ingeschakeld ten behoeve van controle op de naleving (Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1
De controle-instantie zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. De controle-instantie is geaccrediteerd volgens NEN-EN-norm 45004 of 45011 en beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel;
b) Controleurs in dienst van de controle-instantie beschikken over de hiervoor noodzakelijke expertise, hetgeen wordt aangetoond met de door de controleurs gevolgde scholingsprogramma’s;
c) De controle-instantie beschikt over een deugdelijke administratie en registratie;
d) De controle-instantie documenteert de uitgevoerde controles en verschaft het productschap desgevraagd inzage in deze documentatie;
e) De controle-instantie is in staat een adequate rapportage van de controles aan de voorzitter te verschaffen;
f) De controle-instantie verantwoordt de kosten verbonden aan controles op de naleving van de verordening;
g) Op de controle-activiteiten is een aansprakelijkheidsverzekering met een adequate dekking van toepassing;
h) De controle-instantie verbindt zich ertoe de gegevens die naar aanleiding van de controles op de naleving van de verordening worden gegenereerd niet aan derden te verstrekken;
i) De controle-instantie beschikt over een klachtenprocedure.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005.
2.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 9 juni 2005
,
voorzitter
.
secretaris