Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenningscriteria laboratoria Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 19 december 2009.
Besluit erkenningscriteria laboratoria Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 2, vijfde lid en artikel 3, vijfde lid van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003;
op 10 september 2003 vastgesteld het navolgende
Besluit
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003 over.
Artikel 2
Een laboratorium komt in aanmerking voor een erkenning indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. Zes maanden na de ingangsdatum van het monitoren dient het laboratorium in het bezit te zijn van een erkenning van de Raad voor de Accreditatie te Utrecht (hierna te noemen RvA) voor de in het Besluit analysemethoden Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003 genoemde analysemethoden voor de bepaling van Salmonella bij varkens.
2. Voor laboratoria die in het buitenland zijn gevestigd, zal geen erkenning van de RvA vereist zijn maar een gelijkwaardige erkenning van het betreffende land.
3. Alle laboratoria dienen mee te doen met het halfjaarlijkse Salmonella-ringonderzoek dat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne te Bilthoven verzorgd wordt.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit erkenningscriteria laboratoria Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003".
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op de dag dat de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003 in werking treedt.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris