Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit erkenning categorieën van instellingen Ziekenfondswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 1 februari 1985, houdende toepassing van artikel 8a, tweede lid, van de Ziekenfondswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 3 oktober 1984, DG Vgz/VTA/VE, nr. 49579;
Gelet op artikel 8 a , tweede lid, van de Ziekenfondswet ( Stb. 1964, 392);
Gezien het advies van de Ziekenfondsraad (advies van 24 mei 1984, SV/ERK/22677);
De Raad van State gehoord (advies van 18 december 1984, nr. W 13.84.0598/23.4.51);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 januari 1985, DG Vgz/VTA/VE, nr. 51218;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van de Ziekenfondswet wordt een instelling, behorende tot een of meer van de hierna genoemde categorieën van instellingen, aangemerkt als toegelaten:
a. instellingen die huisartsenzorg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder d, van de Ziekenfondswet verlenen;
b. instellingen die medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, van de Ziekenfondswet verlenen;
c. instellingen die paramedische zorg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder h, van de Ziekenfondswet verlenen;
d. instellingen die verloskundige zorg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder e, van de Ziekenfondswet verlenen;
e. instellingen die tandheelkundige zorg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder g, van de Ziekenfondswet verlenen;
f. instellingen die farmaceutische zorg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder j, van de Ziekenfondswet verlenen;
g. instellingen die ambulancevervoer als bedoeld in de Wet ambulancevervoer verrichten;
h. instellingen, andere dan die bedoeld onder g, die ziekenvervoer verlenen als bedoeld in artikel 16 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering verlenen;
i. instellingen die hulpmiddelen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder i, van de Ziekenfondswet verschaffen;
j. instellingen die hulp in het kader van erfelijkheidsadvisering als bedoeld in artikel 20 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering verlenen;
k. instellingen die kraamzorg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder f, van de Ziekenfondswet verlenen.
Artikel 2
Ten aanzien van een instelling als bedoeld in artikel 1, onder a tot en met f , h , i en k is artikel 47, eerste lid, van de Ziekenfondswet niet van toepassing.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van zijn plaatsing in het Staatsblad en werkt terug tot 1 januari 1983.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 1 februari 1985
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Uitgegeven de eenentwintigste februari 1985
De Minister van Justitie,