Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit eindproductenonderzoek op de slachterij (PPE) 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 5 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 4 februari 2012.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007, houdende regels voor het nemen van monsters van eindproducten op de slachterij (Besluit eindproductenonderzoek op de slachterij (PPE) 2007)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 4, tweede en zesde lid, van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) over, en verstaat daarnaast onder eindproduct: vel van de borstkap of filet van geslachte kuikens en onder monitoringsgegevens: de resultaten van het onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella en Campylobacter door monstername en analyse van de genomen monsters.
Artikel 2
Het in artikel 4, tweede lid van de Verordening bedoelde onderzoek omvat een monstername van eindproducten, welk geschiedt op de wijze als opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eindproductenonderzoek op de slachterij (PPE) 2007.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 1 november 2007
voorzitter
secretaris