Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Tijdstip van herbeoordeling
Artikel 2. Uitzondering op herbeoordeling
Artikel 3. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Artikel 3:28, vijfde lid, eerste zin, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en artikel 34, vierde lid, eerste zin, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet van toepassing op personen die op 31 december 1986 dan wel 31 juli 1993 recht hadden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet .
2.
De artikelen 34, vierde lid, eerste zin, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 35, vijfde lid, eerste zin van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:28, vijfde lid, eerste zin, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongehandicapten zijn niet van toepassing op:
a. personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, ten aanzien van wie in de periode genoemd in dat onderdeel op een andere grond reeds een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling als bedoeld in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten heeft plaatsgevonden;
b. personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, ten aanzien van wie in de periode genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel a of b, op een andere grond reeds een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling als bedoeld in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten heeft plaatsgevonden.
3.
Het tweede lid is niet van toepassing indien de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling nog heeft plaats gevonden op grond van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten zoals dat luidde voor 1 oktober 2004.