Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit documenten leeftijdsvaststelling Tabakswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 oktober 2005. U leest nu de tekst die gold op 27 oktober 2005.
Besluit van 4 december 2002, houdende uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Tabakswet (Besluit documenten leeftijdsvaststelling Tabakswet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2002, kenmerk POG/GB 2.329.018;
Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Tabakswet;
De Raad van State gehoord (advies van 20 november 2002, nummer W13.02.0512/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2002, POG/GB 2.336.576;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Als documenten aan de hand waarvan overeenkomstig artikel 8, tweede lid, van de Tabakswet de leeftijd eveneens kan worden vastgesteld, worden aangewezen:
a. een rijbewijs, als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994;
c. een bromfietscertificaat, als bedoeld in artikel 135 van de Wegenverkeerswet 1994 .
2.
Bij ministeriële regeling kunnen andere documenten worden aangewezen aan de hand waarvan de leeftijd kan worden vastgesteld.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit documenten leeftijdsvaststelling Tabakswet.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 4 december 2002
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de dertiende december 2002
De Minister van Justitie,